Netwerkforum Yuneco

Het netwerkforum YUNECO is een breed werkplatform en informatie-uitwisselingsmoment voor het netwerk. Het forum verenigt alle geëngageerde vertegenwoordigers van het brede continuüm van GGZ-werking, inclusief de belendende sectoren als VAPH, BJZ, CLB, SEL, verslavingszorg, K&G, Justitie, ... Het forum vergadert minimaal drie keer per jaar.

Op deze pagina vindt u een kort verslag met bijhorende presentaties van de voorbije fora.

 

Netwerkforum 30/09/2016

Het tweede netwerkforum vond plaats op 30 september 2016 met volgend programma:

We zijn het forum begonnen met het tonen van een filmpje voor jongeren, ontwikkeld door David Bamps (UCLL - Olorin vzw) in het kader van zijn project 'Give me a break' om psychische problemen bij jongeren bespreekbaar te maken. Het filmpje kwam tot stand i.s.m. het Fonds Ga voor Geluk, Netwerk YUNECO, Vlabo en UCLL.

Het project is een initiatief van vzw Olorin i.s.m. 15.363 studenten van de University College Leuven-Limburg (UCLL). Onder het motto 'Give me a break' produceren ze enkele 'eyecatchers' die exponentieel verspreid zullen worden over de sociale media. Het betreffen audivisuele bijdragen voor en door jongeren gemaakt. Het resultaat kan u hieronder bekijken.

 

"Talk About It'

 

 

YUNECO Crisis
Na de inloopfase van april tot juni staat dit programma open voor alle hulpverleners met een crisisvraag GGZ, via het Crisismeldpunt Vlaams-Brabant.
Een mobiel, ambulant en residentieel crisisaanbod werd gerealiseerd en op elkaar afgestemd.

Presentatie YUNECO Crisis

YUNECO Care
Een aanklampend, langdurig beschikbaar, mobiele GGZ-aanbod wordt gecreëerd voor de meeste kwetsbare kinderen en jongeren met een complexe problematiek. Assertieve trajecthulp wordt ingezet met als pijlers : zorg op maat, continuïteit en betrekken van de context.

Presentatie YUNECO Care

YUNECO Combi
Het groene blaadje, ontsproten uit YUNECO Care, met extra aandacht voor de doelgroep van kinderen en jongeren met de dubbeldiagnose : mentale beperking i.c.m. een psychische en/of psychiatrische problematiek.

YUNECO ADHD
Dit groen blaadje, verbonden met YUNECO CrossLink, werd specifiek in het leven geroepen om een gedeelde visie en aan pak te ontwikkelen naar deze doelgroep.

Presentatie YUNECO ADHD

YUNECO CrossLink
Staat voor inspiratie, uitwisseling, opleiding, themagerichte intervisie, kortom : verbinding. Via onze draaischijf willen we jullie de mogelijkheid geven om elkaar te vinden met vraag en aanbod.

YUNECO Casemanagement
Deze tool bestaat voor hulpverleners die ondersteuning vanuit andere sectoren wensen in het werken met jongeren die vast dreigen te lopen in de hulpverlening, en dit onder de vorm van projectgroepen en netwerkoverleg.

Presentatie YUNECO Casemanagement

 

We zijn geëindigd met het tonen van het filmpje 'Wat als... iedereen hulpverlener was?', ontwikkeld door de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP). De filmpjes kan je hier bekijken.

Netwerkforum 15/01/2016

Het Vlaams-Brabantse Netwerk voor GGZ-jeugd zag in september 2015 het daglicht en werd “YUNECO” gedoopt (Esperanto voor jeugd). Via het eerste forum kreeg het brede werkveld  de mogelijkheid om kennis te maken met het netwerk, de organisatie ervan en de plannen in wording.


 

Missie

 

Picto missie 100 x 100