YUNECO Connect

YUNECO Connect wil snel en tijdig ultra hoog risico situaties (UHR) op de evolutie naar een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem bij infants, kinderen, jongeren en jongvolwassenen (0-23 jaar) in de provincie Vlaams-Brabant detecteren (vroegdetectie) en hierop vroeg interveniëren.
Hiertoe moet er enerzijds een wederzijdse advies- en liaisonfunctie worden uitgebouwd naar alle intermediaire actoren die deze situaties kunnen detecteren in nauwe verbinding met het programma Crosslink.
Anderzijds moet er een intersectoraal toegankelijk aanbod zichtbaar gemaakt en uitgebreid worden, dat inzet op gerichte vroeginterventie met geëigende methodieken.

YUNECO Connect beoogt in eerste instantie om één samenhangend geheel van activiteiten binnen het programma VD-VI te bundelen, zichtbaar en toegankelijk te maken, hoewel zij verspreid over de provincie in vele verschillende organisaties en sectoren zullen plaatsvinden.

 

 Template

Picto templates