Referentiepersonen

Doelgroep

 

Referentiepersoon

Contactgegevens

 ADHD

Dagmar Van Liefferinge  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 INFANTS

 Ilse Theys  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 JUSTITIELE JONGEREN

Ninke Duquet

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 KOPP/KOAP

Joke Gabriel  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 VERSLAVING

Mark Frederickx  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 VLUCHTELINGEN

Lotte Lenaers
Karlien Verstegen

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

YUNECO Crosslink zal zich richten naar alle jongeren in de provincie, maar er gaat specifieke aandacht uit naar enkele belangrijke doelgroepen. YUNECO wil de specifieke expertise die zich in de provincie heeft ontwikkeld m.b.t. deze doelgroepen ondersteunen in de verdere uitbouw en verspreiding van kennis en vaardigheden via de modaliteiten die door Yuneco Crosslink worden aangeboden. Zo zullen er (1) specifieke intersectorale kenniskringen m.b.t. elk van deze doelgroepen worden opgericht en ondersteund, (2) zal er bijzondere aandacht besteed worden aan opleiding en vorming m.b.t. deze doelgroepen via het opleidingskruispunt, (3) zal gestimuleerd worden tot wisselleren in de bestaande initiatieven met dit aanbod zodat deze good-practices kunnen groeien op andere plaatsen in de provincie; (4) zullen sensibiliseringsacties ook vooral gericht zijn naar deze doelgroepen, (5) zal er een consultdeskmoment voorzien worden voor elke doelgroep en (6) zullen deze doelgroepen regelmatig het thema zijn van de intervisies die in de regio’s georganiseerd worden, met participatie van experten vanuit de specifieke kenniskring. Voor elke specifieke doelgroep wordt geïnvesteerd in een mobiele referentiepersoon die ter plaatse kunnen gaan in de organisaties voor specifieke supervisie. Zij zullen uiteraard ook aan de specifieke kenniskring deelnemen.


Voor volgende doelgroepen zal een jaaractieplan worden opgesteld in de schoot van de betreffende kenniskring. De respectievelijke doelstellingen in het actieplan per doelgroep kunnen erg verschillend zijn en we geven telkens een voorbeeld, geïnspireerd door de brainstorm in de werkgroep:


1. Infants, peuters en kleuters (0-6 jaar). Recent ontstonden heel wat jonge initiatieven voor deze doelgroep in de provincie. De kenniskring kan helpen in de zoektocht naar optimale overlegstructuren en snelle kennisdeling van de gehanteerde methodieken.


2. Kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KOAP). Er bestaan evidence based preventieve modules voor KOPP/KOAP, gekend en toegepast in een aantal voorzieningen in de provincie. Dit aanbod dient meer beschikbaar te komen en er moet verder gesensibiliseerd worden voor de toeleiding er naartoe.


3. Jongeren met een psychiatrische problematiek die onder een justitiële maatregel vallen. Een specifieke kenniskring, waaraan politie, consulenten van de jeugdrechtbank, hulpverleners uit de forensische en reguliere jeugdpsychiatrie, uit de voorzieningen van Welzijnszorg en VAPH aan deelnemen kan instaan voor de intervisie omtrent thema’s als agressiehantering, rehabilitatieprojecten, time-outafspraken, enz.


4. Jongeren met een verslavingsproblematiek. Expertisedeling tussen de actoren werkzaamin de verslavingszorg voor jongeren kan leiden tot bruikbare adviezen aan de reguliere zorgverleners, zodat niet alle jongeren op het gespecialiseerde aanbod beroep moeten doen.


5. Kinderen en jongeren die recent zijn geïmmigreerd en/of als vluchteling in Vlaams-Brabant zijn aangekomen. Een klein zorgcircuit is zich voor deze doelgroep aan het ontwikkelen met tijdelijke middelen toegekend aan enkele CGG, CAW en Praxis-P in samenwerking met vzw. Solentra. Het opzetten van een psycho-educatief groepsprogramma voor reguliere GGZ-werkers (naar het voorbeeld van Mindspring15) behoort tot de mogelijkheden van een te ontwikkelen kenniskring.


6. Kinderen en jongeren met een ADHD-diagnose. Voor deze doelgroep verwijzen we naar de aparte template.


7. Liaison naar gezondheidszorg. Alle kenniskringen en de activiteiten van Yuneco Crosslink (via de modaliteiten van het opleidingskruispunt) moeten de versterking van de eerste lijns gezondheidswerkers, inclusief huisartsen en pediaters) mee tot doel hebben. Uiteraard richt de consultdesk zich ook tot hen.