Esperto

De groep Esperto is gegroeid uit een oproep gelanceerd via YUNECO Crosslink, waarbij we niet enkel  de  verbindingen  willen leggen tussen de hulpverleners, maar evenzeer met de ervaringsdeskundigen.  Het belang van kennisdeling vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundige is cruciaal om tot een betere, gedragen hulpverlening te komen.  Logo Esperto

Op termijn willen wij graag de leden betrekken bij :

  • de kenniskringen/doelgroep
  • Intervisiegroep Crosslink

Met als doel :

  • Waarbij we vooral de inbreng en feedback naar de hulpverlening wilden stimuleren. 
  • Het belang van kennisdeling vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundige is cruciaal om tot een betere, gedragen hulpverlening te komen.

 

De presentatie van Esperto kan u hier aantreffen, net als het inleidende filmpje.

Voeg Esperto toe op jouw feed    Facebook   Instagram

 

Voor meer informatie, neem dan contact op met Klara Smout via esperto@yuneco.be of 0470 61 29 03.Flyer esperto