YUNECO "Vreemdgaan"

 

Wat?

"Vreemdgaan" is een methodiek die medewerkers binnen de hulpverlening in Vlaams-Brabant wil aanmoedigen om in elkaars werkveld een kijkje te nemen. De voorbije drie werkingsjaren werd deze methodiek georganiseerd binnen de jeugdhulpverlening in Oost-Vlaanderen. Dit jaar willen wij hiermee ook binnen Vlaams-Brabant aan de slag.

“Vreemdgaan” beoogt een kennismaking met andere organisaties en/of sectoren d.m.v. een echte onderdompeling in elkaars werkveld. Een soort meeloopstage met als doel elkaar en elkaars werking beter te leren kennen, de samenwerking te bevorderen, expertise bij medewerkers te vergroten en uiteindelijk te komen tot een betere zorg.

"Vreemdgaan" zal vanuit YUNECO Crosslink georganiseerd worden voor de provincie Vlaams-Brabant.

 

Wie?

"Vreemdgaan 2018" kiest er voor om in te zetten op de link tussen de organisaties actief binnen jeugdhulpverlening vanuit verschillende sectoren. Concreet betekent dit dat alle organisaties binnen GGZ en Jeugdhulp, uitgenodigd worden om vreemd te gaan!

Alle personeelsleden die werken binnen onderstaand aanbod in Vlaams-Brabant mogen deelnemen:

 • BJB (Bijzondere Jeugdbijstand)
 • GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)
 • VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)
 • CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk)
 • Kind & Gezin
 • CLB’s (Centra voor Leerlingenbegeleiding)
 • ITP & OSD (Intersectorale toegangspoort & ondersteuningscentra jeugdzorg en de sociale diensten gerechtelijke jeugdhulp)
 • Pleegzorg
 • Time-out projecten
 • Huis van het kind

 

Wanneer?

"Vreemdgaan 2018" wordt georganiseerd in de uitwisselperiode:

 • Uitwisselperiode najaar 2018: periode 15 oktober - 15 december 2018

Binnen YUNECO kan er op drie manieren “vreemdgegaan” worden:

 

Kennismaking

 

Picto partners 100 x 100

Wij bieden de mogelijkheid aan om aan de hand van een werkbezoek een werking beter te leren kennen. Dit kan via een rondleiding in de voorziening, een voorstelling van de werking, het bijwonen van een teamvergadering.

Stel je vraag via onderstaand sjabloon en YUNECO Vreemdgaan zal je verzoek ter harte nemen en contact nemen met de organisatie.

Wanneer het aanbod geformuleerd is, zorgen wij voor een match.

 

 Aanvraag kennismaking

 

Wisselleren

 

picto wisselleren 110x100

 

Binnen de optie wisselleren doet een organisatie een open aanbod naar alle partners binnen de GGZ en jeugdhulp voor een aanbod van minstens 1 dag waarbij het niet louter gaat over een rondleiding maar de wisselleerder mee draait in de dagelij kse werking van de organisatie (bv. meevolgen therapiesessie). Binnen deze optie is het mogelijk om als wisselleerder in te tekenen zonder dat er een uitwisseling gebeurt met de eigen organisatie.

 

 Lees meer

 

Uitwisseling

 

Picto wisselleren 100x100

 

 Binnen de optie Uitwisseling beogen we organisaties die werknemers onderling willen uitwisselen, anders genoemd ‘ruilen’, met het doel elkaars werking van binnenuit beter te leren kennen. M.a.w. kan je via het sjabloon de vraag stellen om met een bepaalde voorziening een medewerker uit te wisselen.

 

 Lees meer