YUNECO CARE

 

De criteria voor aanmelden van een casus zijn een combinatie van onderstaande criteria:

 • Complexe en ernstige GGZ-problematiek
  • Specifiek aanbod voor jongeren met een justitiële maatregel, jongeren met een vluchtelingen- of migratieproblematiek en comorbiditeit icm een verstandelijke beperking (YUNECO Combi)
 • Kwetsbare en moeilijk bereikbare kinderen en jongeren die niet tot bij de nodige hulpverlening geraken

 • Precaire gezinscontext die minder stabiel of afwezig is

 • Het traject is in die mate vastgelopen dat de huidige hulpverlening zelf geen initiatief meer kan nemen en/of bedenken en het huidige aanbod niet voldoet

 • Nood aan sectoroverschrijdend aanbod waarbij de expertise van verschillende diensten nodig is

 • Grote bezorgdheid voor de verdere ontwikkeling van het kind/de jongere

 • De overtuiging dat de hulp zoals ze momenteel georganiseerd is, tekortschiet

 • Nood aan aanklampende mobiele zorg

 • Nood aan een langdurig neutrale trajectopvolging met vorming van een persoonlijk netwerk