Permanente vormingsmodule: Geestelijke gezondheid bij mensen met verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis

Categorie
Opleiding
Datum
2021-09-27 00:00
Bijlage

Hulpverleners die werkzaam zijn in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis worden vaak geconfronteerd met gedrags- en psychische problemen bij hun cliënten. Onderzoek toonde aan dat de prevalentie van gedrags- en psychische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis beduidend hoger is dan in de algemene bevolking. Een diversiteit aan risicofactoren op bio medisch, psychologisch en sociaal vlak kan deze verhoogde kwetsbaarheid verklaren. De gedrags- en psychische problematiek bij deze doelgroep is complex, heeft specifieke uitingsvormen, en vergt een specifiek behandelings aanbod. De opleiding situeert zich op het snijpunt van de zorg voor personen met beperking en de geestelijke gezondheidszorg. Ze wil hulpverleners die reeds een basisopleiding hebben en werkzaam zijn in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis, een gespecialiseerde vorming aanbieden om zich verder te bekwamen in de diagnostiek, begeleiding en behandeling van gedrags- en psychische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis. De opleiding beoogt kennis, inzicht en vaardig heden bij te brengen om gedrags- en psychische problemen bij deze doelgroep tijdig te onderkennen, om in een brede beeld - vorming zicht te krijgen op de specifieke ondersteunings behoeften en om de begeleiding en behandeling adequaat af te stemmen op deze noden. De opleiding omvat een theoretische en diagnostische module (27 u.), een module begeleiding en behandeling (42 u.), een module specifieke thema’s (15 u.) en een module supervisie (24 u.). De modules worden in één pakket aangeboden.

De opleiding gaat door op donderdag, ongeveer tweewekelijks, gedurende het hele academiejaar. Voor 2021-2022, gelieve de lesdagen op de website (www.kuleuven.be/ggvhaut) te raadplegen.

De lesdagen gaan door in leslokalen van KU Leuven en UPC Kortenberg. 2000 € • accreditering voor artsen is mogelijk.

 

 
 

Alle datums

  • 2021-09-27 00:00

Powered by iCagenda