YUNECO CARE

 

YUNECO Care beschikt over verschillende bouwstenen, zoals consult, aanklampende zorgcasemanagement en rust-time-out.

 

Specifiek voor

  • jongeren met een justitiële maatregel voorzien wij een voortraject voor opname in de For-K afdeling Fordulas
  • vluchtelingen delen wij expertise vanuit Solentra in het omgaan met trauma
  • kinderen en jongeren met een mentale beperking icm een psychische kwetsbaarheid hebben wij het programma YUNECO Combi