Wanneer een jongere na een (semi-)residentieel verblijf opnieuw aansluiting moet vinden in zijn/haar leefmilieu en hierbij grote drempels ondervindt, met sterk verhoogd risico op herval, kan het mobiel team eveneens worden aangesproken voor een reïntegratiemodule, die in essentie gelijkend is aan het gepersonaliseerd handelingsplan geschetst in vorige paragraaf.