Intervisie Crosslink Halle-Vilvoorde

Categorie
CrossLinkgroep (intervisie)
Datum
2022-06-09 13:30
Locatie
online

We zullen online werken om Corona-veilig te kunnen bijeenkomen. Bij interesse voor deelname gelieve eerst contact op te nemen met de organisator voor Halle-Vilvoorde: Eline Segers.

 

"In de intervisiegroep Crosslink wordt er gespecialiseerd en sectoroverschrijdend nagedacht over specifieke casussen (= tweedelijnsintervisie).  Casussen worden voorgesteld door de aanmelder waarbij deze zo concreet mogelijk de hulpvraag formuleert. Nadien vindt er een brainstorm plaats waarbij de hulpverleners reflecteren en een inbreng doen vanuit hun eigen perspectief. Hierdoor komt men los van de bestaande kaders binnen de jeugdzorg. Dit proces verruimt het blikveld en resulteert in een aantal ideeën en tips naar de aanmelder toe. De aanwezige hulpverleners komen tot een gedeelde visie en formuleren voorstellen voor een (gezamenlijke) aanpak en traject. De haalbaarheid van de voorstellen wordt samen nagegaan. De casemanager vat samen en blijft hierbij zo dicht mogelijk bij de gestelde beginvraag."

 
 

Alle datums

 • 2020-01-16 13:30 - 16:00
 • 2022-07-25 13:30
 • 2022-06-09 13:30
 • 2022-04-18 13:30
 • 2022-03-03 13:30
 • 2022-01-10 13:30
 • 2021-12-02 13:30
 • 2021-10-18 13:30
 • 2021-05-31 13:30
 • 2021-04-22 13:30
 • 2021-03-01 13:30
 • 2021-01-14 13:30
 • 2020-11-30 13:30
 • 2020-10-29 13:30
 • 2020-09-21 13:30
 • 2020-05-25 13:30
 • 2020-04-02 13:30
 • 2020-02-17 13:30

Powered by iCagenda

YUNECO Crisis

YUNECO Care

YUNECO Combi

Picture1 Care Circle Combi Circle
 YUNECO Crisis wil streven naar een transparante, toegankelijke voorzieningen-overschrijdende crisishulp aan kinderen, jongeren en hun context bij acute psychische en kinder/ jeugdpsychiatrische crisissen.

Lees meer

YUNECO Care wil een aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod creëren voor kinderen en jongeren met een meervoudige en complexe problematiek die daardoor meestal zorg nodig hebben over langere termijn, maar daarbij niet altijd even makkelijk bereikbaar zijn.

Lees meer

YUNECO Combi wil een kwaliteitsvol beleid en gepaste zorg bieden voor de specifieke doelgroep jongeren met een combinatie van een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en –risico’s. 

Lees meer 

     

YUNECO Crosslink

YUNECO Connect

YUNECO Caro 

crosslink Header Yuneco Connect transprnt YUNECO Caro cirkel transprnt

Het programma YUNECO Crosslink streeft er naar om het netwerk zoveel mogelijk als lerend netwerk te laten fungeren, een kruispunt (Cross) waarbinnen doelbewust kennis en ervaringen worden uitgewisseld om nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen te creëren.

Lees meer

YUNECO Connect is het programma Vroegdetectie - Vroeginterventie (VD-VI) dat zich richt op ultra hoog risico situaties (UHR) die kunnen leiden tot een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem.

Lees meer

 Het zorgprogramma YUNECO Caro brengt GGZ-expertise naar jongeren met een psychische kwetsbaarheid, die in residentiële jeugdhulp verblijven, én hun teams.  We bieden tevens outreach GGZ-expertise aan de jongeren die verblijven in de gemeenschapsinstelling De Grubbe

Lees meer