HERBEKIJK/OPNAME Gewoon complex

HERBEKIJK DE OPNAME

Webinar

Gewoon complex: jongeren met complexe problematieken, ouders en professionals aan het woord

Het Kinderrechtencommissariaat organiseerde op 5 februari 2021 de Webinar ‘Gewoon complex’. In deze Webinar hoort u het perspectief van jongeren met complexe problematieken en hun ouders en professionals. Hoe kijken zij naar de 'problemen'? Wat hebben die jongeren nodig? Waar zien ze oplossingen? VRT-journalist Xavier Taveirne leidde alles in goede banen en modereerde de twee panelgesprekken. Een pleegouder en ouder getuigden. U hoort ook enkele fragmenten uit de podcast van Joris Hessels en Dominique Van Malder die praten met jongeren zelf. Op het einde geeft minister Wouter Beke een korte videoboodschap.

Het programma in detail:

 • Welkom door kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens
 • Presentatie ‘Gewoon complex’ met ervaringen van jongeren, ouders en professionals, en beleidssuggesties van het Kinderrechtencommissariaat door beleidsadviseur Leen Ackaert
 • Gesprek met een pleegmoeder en moeder die zorgen voor een jongere met complexe problemen
 • Panelgesprek met mensen uit enkele levensdomeinen van de jongeren:
  • Lim Vervueren, coördinator Koinoor-Leerrecht
  • Evelien Dobbelaere, coördinator Mobiel Care Team, RADAR - netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen
  • Annelies Demeyere, projectcoördinator ‘Project Jongvolwassenen’
  • Moderator: Xavier Taveirne (VRT)
 • Panelgesprek met mensen uit de drie belangrijkste sectoren:
  • Sarah-Ann Van Lysebeth, psychiater in kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis Korbeel en verantwoordelijk psychiater van WINGG
  • Luc Deneffe, directeur jeugdhulpvoorziening De Wissel
  • Frank Smits, directeur VAPH-voorziening Ter Heide
  • Moderator: Xavier Taveirne (VRT)
 • Reflectie door Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 • Slotwoord door Caroline Vrijens

Herbekijk hier het webinar ‘Gewoon complex’.

 
 

Alle datums

 • Van 2021-02-05 tot 2021-12-31

Powered by iCagenda

YUNECO Crisis

YUNECO Care

YUNECO Combi

Picture1 Care Circle Combi Circle
 YUNECO Crisis wil streven naar een transparante, toegankelijke voorzieningen-overschrijdende crisishulp aan kinderen, jongeren en hun context bij acute psychische en kinder/ jeugdpsychiatrische crisissen.

Lees meer

YUNECO Care wil een aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod creëren voor kinderen en jongeren met een meervoudige en complexe problematiek die daardoor meestal zorg nodig hebben over langere termijn, maar daarbij niet altijd even makkelijk bereikbaar zijn.

Lees meer

YUNECO Combi wil een kwaliteitsvol beleid en gepaste zorg bieden voor de specifieke doelgroep jongeren met een combinatie van een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en –risico’s. 

Lees meer 

     

YUNECO Crosslink

YUNECO Connect

YUNECO Caro 

crosslink Header Yuneco Connect transprnt YUNECO Caro cirkel transprnt

Het programma YUNECO Crosslink streeft er naar om het netwerk zoveel mogelijk als lerend netwerk te laten fungeren, een kruispunt (Cross) waarbinnen doelbewust kennis en ervaringen worden uitgewisseld om nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen te creëren.

Lees meer

YUNECO Connect is het programma Vroegdetectie - Vroeginterventie (VD-VI) dat zich richt op ultra hoog risico situaties (UHR) die kunnen leiden tot een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem.

Lees meer

 Het zorgprogramma YUNECO Caro brengt GGZ-expertise naar jongeren met een psychische kwetsbaarheid, die in residentiële jeugdhulp verblijven, én hun teams.  We bieden tevens outreach GGZ-expertise aan de jongeren die verblijven in de gemeenschapsinstelling De Grubbe

Lees meer