Signs of Safety

Categorie
Webinar
Datum
2021-10-05 14:00
Locatie
online

Opgroeien en de Belgische trainers Signs of Safety organiseren in oktober 2021 twee gratis webinars met als centraal thema Partnerschap: samenwerken voor veilig, omringd en geliefd opgroeien.

De webinars leggen de nadruk op goede praktijken van samenwerking, moedig leiderschap en innovatie binnen alle situaties van verontrusting, en dat op het continuüm van vrijwilligheid over maatschappelijke noodzaak tot gerechtelijke jeugdhulp.

Ben je van dichtbij of veraf betrokken bij kinderen en jongeren in een moeilijke leefsituatie? Ben je geïnteresseerd in verhalen en ervaringen van andere organisaties die Signs of Safety implementeren, en hoe een lerende houding en partnerschap een verschil kunnen maken?

SCHRIJF JE NU IN!

PROGRAMMA

Vrijdag 1 oktober: 09u30 tot 12u00

  • Leading the learning: Hoe de keuze voor de organisatie van een leercasus kansen bood voor het management, de praktijkwerkers en de kinderen, jongeren en ouders waar we het voor doen.
  • Expeditie 2021: focus op het proces van organisatieontwikkeling.
  • Hoe het lukt en niet lukt om overeind blijven én in te zetten op partnerschap ‘if you have only one minute’?


Dinsdag 5 oktober: 14u00 tot 16u30

  • Alleen ga je sneller, samen kom je verder: parallelprocessen in partnerschap.
  • Van uitdagingen naar mogelijkheden, samen komen we tot beweging. Hoe we van aparte stukken naar een gezamenlijke puzzel gingen.
  • Genezen in quarantaine.

BEKIJK HIER HET VOLLEDIGE PROGRAMMA

Het volgen van de webinars is gratis.
Een paar dagen voor het webinar zal u via e-mail een link ontvangen waarmee u de dag zelf kan inloggen.

 

OVER SIGNS OF SAFETY

Vijf jaar geleden startte Vlaanderen met de implementatie van Signs of Safety binnen de ondersteuningscentra jeugdzorg en op de sociale diensten jeugdrechtbank. Zo willen we ervoor zorgen dat kinderen, jongeren, ouders en hun netwerk weer hoop kunnen voelen wanneer ze ondersteund worden. Met uiteraard de cruciale doelstelling dat kinderen en jongeren op korte en lange termijn veilig, omringd en geliefd kunnen opgroeien.

Het aangaan van verbinding - partnerschap - met professionele partners is een belangrijk onderdeel in het verhaal van Signs of Safety. Zo ontstond in 2017 de Vlaamse Forumgroep Signs of Safety, een samenwerking tussen consulenten en jeugdhulporganisaties. Als hulpverleners zijn we slechts tijdelijk in het leven van kinderen en jongeren. In die reis zoeken we samen wat werkt voor hen. Door praktijkwerkers en leidinggevenden hun ervaringen te laten delen, grijpen we deze webinars aan als inspiratiebron voor andere hulp- en dienstverleners.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.

 
 

Alle datums

  • 2021-10-05 14:00
  • 2021-10-01 09:30

Powered by iCagenda

YUNECO Crisis

YUNECO Care

YUNECO Combi

Picture1 Care Circle Combi Circle
 YUNECO Crisis wil streven naar een transparante, toegankelijke voorzieningen-overschrijdende crisishulp aan kinderen, jongeren en hun context bij acute psychische en kinder/ jeugdpsychiatrische crisissen.

Lees meer

YUNECO Care wil een aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod creëren voor kinderen en jongeren met een meervoudige en complexe problematiek die daardoor meestal zorg nodig hebben over langere termijn, maar daarbij niet altijd even makkelijk bereikbaar zijn.

Lees meer

YUNECO Combi wil een kwaliteitsvol beleid en gepaste zorg bieden voor de specifieke doelgroep jongeren met een combinatie van een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en –risico’s. 

Lees meer 

     

YUNECO Crosslink

YUNECO Connect

YUNECO Caro 

crosslink Header Yuneco Connect transprnt YUNECO Caro cirkel transprnt

Het programma YUNECO Crosslink streeft er naar om het netwerk zoveel mogelijk als lerend netwerk te laten fungeren, een kruispunt (Cross) waarbinnen doelbewust kennis en ervaringen worden uitgewisseld om nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen te creëren.

Lees meer

YUNECO Connect is het programma Vroegdetectie - Vroeginterventie (VD-VI) dat zich richt op ultra hoog risico situaties (UHR) die kunnen leiden tot een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem.

Lees meer

 Het zorgprogramma YUNECO Caro brengt GGZ-expertise naar jongeren met een psychische kwetsbaarheid, die in residentiële jeugdhulp verblijven, én hun teams.  We bieden tevens outreach GGZ-expertise aan de jongeren die verblijven in de gemeenschapsinstelling De Grubbe

Lees meer