Kind in beeld: 35 jaar Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel

Categorie
Congres
Datum
2021-10-15 09:00 - 17:00
Locatie
Gebouw Leefmilieu Brussel (site Tour & Taxis)

Op vrijdag 15 oktober 2021 nodigen we jullie uit voor het congres KIND IN BEELD ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel.
 
We gaan dieper in op emotionele mishandeling en verwaarlozing, we bekijken welke impact dit heeft op het leven van kinderen en jongeren en wat wij eraan kunnen doen.
Via getuigenissen van slachtoffers, pakkende beelden en boeiende sprekers wil KIND IN BEELD onze aanpak op hulpverlening aftoetsen en kijken wat werkt en wat niet werkt.
We analyseren signalen van emotionele mishandeling en verwaarlozing  en bekijken hoe we dit kunnen oppikken en in beeld kunnen brengen.
Filosoof Ignaas Devisch zal een filosofische benadering geven over hoe kindermishandeling uit de anonimiteit kan treden en we een structurele reflectie kunnen maken over het kind in onze samenleving.
Het congres wordt afgesloten met stand-up comedian Erhan Demirci die humor zal aanwenden als medicijn voor kindermishandeling in al zijn vormen.
Nadien wordt iedereen uitgenodigd voor de receptie om het 35-jarig bestaan van het VK Brussel te vieren.

Bekijk hier het programma.

 

Schrijf je hier in.

 
 

Alle datums

  • 2021-10-15 09:00 - 17:00

Powered by iCagenda

YUNECO Crisis

YUNECO Care

YUNECO Combi

Picture1 Care Circle Combi Circle
 YUNECO Crisis wil streven naar een transparante, toegankelijke voorzieningen-overschrijdende crisishulp aan kinderen, jongeren en hun context bij acute psychische en kinder/ jeugdpsychiatrische crisissen.

Lees meer

YUNECO Care wil een aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod creëren voor kinderen en jongeren met een meervoudige en complexe problematiek die daardoor meestal zorg nodig hebben over langere termijn, maar daarbij niet altijd even makkelijk bereikbaar zijn.

Lees meer

YUNECO Combi wil een kwaliteitsvol beleid en gepaste zorg bieden voor de specifieke doelgroep jongeren met een combinatie van een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en –risico’s. 

Lees meer 

     

YUNECO Crosslink

YUNECO Connect

YUNECO Caro 

crosslink Header Yuneco Connect transprnt YUNECO Caro cirkel transprnt

Het programma YUNECO Crosslink streeft er naar om het netwerk zoveel mogelijk als lerend netwerk te laten fungeren, een kruispunt (Cross) waarbinnen doelbewust kennis en ervaringen worden uitgewisseld om nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen te creëren.

Lees meer

YUNECO Connect is het programma Vroegdetectie - Vroeginterventie (VD-VI) dat zich richt op ultra hoog risico situaties (UHR) die kunnen leiden tot een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem.

Lees meer

 Het zorgprogramma YUNECO Caro brengt GGZ-expertise naar jongeren met een psychische kwetsbaarheid, die in residentiële jeugdhulp verblijven, én hun teams.  We bieden tevens outreach GGZ-expertise aan de jongeren die verblijven in de gemeenschapsinstelling De Grubbe

Lees meer