YUNECO CROSSLINK

 

   Picture1  Picture2  
Picture4  Picture9     Picture3

Picture7 

Picture8 
    Referentiepersonen Picture5  

 

Om de algemene missie van YUNECO te realiseren is de doelstelling van het programma Crosslink om zoveel mogelijk als lerend netwerk te fungeren, een kruispunt (Cross) waarbinnen doelbewust kennis en ervaringen worden uitgewisseld om nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen te creëren.

YUNECO Crosslink wil GGZ-kennis delen met partners in de eerste lijn en andere sectoren om hen te versterken in hun aanbod aan jongeren met psychische en psychiatrische problemen en hun preventieve vaardigheden te vergroten.

YUNECO Crosslink wil inzetten op (intersectorale) kennisdeling vanuit de overtuiging dat die zal leiden tot kruisbestuiving, tot een snellere verspreiding van praktijkervaring en een vlottere probleemoplossing. Het wil maximaal de partners van het netwerk laten kennis nemen van de werking en methodieken in andere sectoren en dit aanbod wederzijds faciliteren.

Om deze doelstelling te realiseren wordt er een bemande draaischijf en digitaal platform ontwikkeld via de bouwstenen.