Ken jij Esperto al? Dit is een groepje jonge ervaringsdeskundigen die de stem van jongeren in de geestelijke gezondheidszorg luider wil laten klinken.

Dit doen we op verschillende manieren.

  • We komen samen om ideeën uit te wisselen en projecten op te starten (regio Leuven).
  • We organiseren ontmoetingsavonden voor jongeren (Vlaams-Brabant).
  • We delen onze herstelverhalen en stigmadoorbrekende posts op sociale media. 
  • We geven schoolgetuigenissen in samenwerking met de Werkgroep DENK.
  • We zijn bereid beleidsmatig mee na te denken over bepaalde thema's. 

We leggen verbinding tussen ervaringsdeskundigen én evenzeer met hulpverleners. Kennisdeling vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundige is cruciaal voor een betere, gedragen hulpverlening.

 

   

Help jij mee dit aanbod bekend te maken bij andere jongeren?

Voeg Esperto toe op jouw feed! Je vindt ons onder de naam Esperto Yuneco.

Facebook   Instagram