Kinderen een stem geven in beslissingen over hun leven.

Categorie
Studiedag
Datum
21 oktober 2021 09:30 - 16:30
Locatie
JHB De Blauwput(Leuven)
Bijlage

RINO VLAANDEREN Studiedag

Kinderen een stem geven in beslissingen over hun leven. Kinderen in de jeugdhulpverlening: helpen meegaan of laten ondergaan?

Elke organisatie die werkt met en voor kinderen beoogt het kind centraal te stellen in haar werking. Toch blijven veel kinderen achter met het gevoel niet erkend geweest te zijn in het hulpverlenings- en beslissingsproces. In keuzes rond de contacten met hun ouders, in het bepalen van doelstellingen van de begeleiding, in het delen van informatie, in het organiseren van overlegmomenten, etc. denken we veel rekening te houden met de betrokken kinderen, maar vaak voelt dit voor henzelf absoluut niet zo. Dit maakt hen boos en onmachtig, wat het zorgproces bemoeilijkt. In deze vorming zoeken we naar aanknopingspunten om in de dagdagelijkse werking het kind ‘vast’ te houden. Vanuit het begrijpen van de interne dynamiek bij kinderen wanneer volwassenen beslissingen over hen maken, willen we nadenken hoe we de concrete acties in een organisatie rond kinderen zo kunnen vormgeven dat het gevoel van betrokkenheid en erkenning bij hen groter wordt.

Doelgroep

Hulpverleners die in hun werkterrein zorg rond kinderen organiseren/coördineren en hierin beslissingen dienen te nemen (vb. coördinatoren binnen organisaties in de jeugdhulp, consulenten, etc.).

Inhoud

• Reflectie over hoe kinderen keuzes/beslissingen van hulpverleners ervaren, tegen de achtergrond van (emotionele) ontwikkeling, en de verschillende aspecten die hierin meespelen

• Zoeken naar wat een organisatie hierin wil en kan bijdragen voor kinderen

• Nadenken over hoe dit implementeren in concrete handelingen binnen een organisatie

Docenten

Anja Dekeyser,master in de klinische psychologie, psychodynamisch kindertherapeut en werkzaam in Pleegzorg Limburg. Daar denkt zij mee na over het vertalen van het kind- en ontwikkelingsgerichte denken naar de concrete keuzes die gemaakt moeten worden rond kinderen.

Datum en locatie

21 oktober 2021 van 9u30 tot 16u30 in JHB De Blauwput (Leuven)

Kosten

EUR 150,00 incl. lunch

 
 

Alle datums

  • 21 oktober 2021 09:30 - 16:30

Powered by iCagenda