Partner aan het woord

 Shari Robijns

     

 

Shari Robijns

adjunct directeur CAW Halle-Vilvoorde en sinds 2010 verantwoordelijke crisismeldpunt Vlaams-Brabant (tot 2016 CMP +12 en vanaf 2016 CMP 0-18j)

In Vlaams-Brabant ontstond in 2013 het project Libel. Een experimenteel project tussen het crisisnetwerk IJH en de Leuvens Urgentiedienst Kinderpsychiatrie en het KITT met als doel te komen tot een integratief samenwerkingsmodel.  Er werd intensief samengewerkt om de trajecten van jongeren in crisis in kaart te brengen en verbindend te werken tussen de verschillende partners om zo bruggen te vormen tussen twee sectoren die tot dan toe voornamelijk los van elkaar werkten. 

Na afronding van het project Libel startte het crisisprogramma Yuneco op. De basis die werd gelegd binnen het project Libel werd een grondig fundament tot intense samenwerking. Door het ontstaan van het netwerk Yuneco, de modulering van het GGZ crisisaanbod en de duidelijke aanspreekpunten die de netwerkcoördinatoren vormen, werd een hoger niveau van efficiëntie bereikt. Vlot kwamen we tot een integratie van de crisiswerkingen. De centrale positie van het crisismeldpunt met zijn regiefunctie ondersteund door de expertise van de crisisnetwerken IJH en Yuneco maken dat de kwaliteit van het hulpaanbod is verhoogd. Dit doordat er meer gedifferentieerd en gecombineerd kan worden in het ingezette aanbod.

Daarnaast is de integratie ook op beleidsniveau geslaagd door een gezamenlijke stuurgroep crisis en de verschillende andere netwerkverbanden die hieruit zijn ontstaan. Dit maakt dat we als netwerk crisis veel sterker staan in het signaleren van noden in de regio maar eveneens in het gezamenlijk uitwerken en uitvoeren van actieplannen.

De uitdaging van netwerkenverbanden is om als verschillende groepen (sectoren) de eigen identiteit te kunnen overstijgen en een nieuwe gezamenlijke identiteit te ontwikkelen vanuit een gedragen doelstelling en visie. Omgaan met crisissen vraagt flexibiliteit van alle partners, vereist de mogelijkheid om over muurtjes te kijken en aanbod gecombineerd in te zetten. Kortom, vereist van een netwerk een verregaande afstemming en samenwerking. Groeimarge is er altijd maar we mogen met enige trots stellen dat in het crisisnetwerk Vlaams-Brabant de voorbije jaren, niet in het minst door de komst van het Yuneco crisisprogramma, net hierin grote stappen voorwaarts werden gezet.