Getuigenis van samenwerking

 Laura Boeykens      

 

 

Bo Neirynck

medewerker YUNECO Caro I.T.E.R.

 

Wat doe jij binnen YUNECO Caro? Wat houdt jouw functie in?

Via het project YUNECO Caro, dat ingebed is binnen de I.T.E.R.-jongerenwerking, willen we tegemoetkomen aan de vele vragen vanuit residentiële voorzieningen jeugdhulp naar ondersteuning op het vlak van seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag, alsook naar ondersteuning op vlak van verontrustend seksueel gedrag. Dit vanuit een externe consultfunctie, waarbij in een eerste fase (tot eind 2020) draaiboeken uitgewerkt worden aangaande seksueel grensoverschrijdend gedrag. In een tweede fase is de doelstelling om dit beleid mee te implementeren en ondersteunen binnen voorzieningen vanuit een outreachende functie. Bij de uitwerking van het draaiboek is aandacht voor volgende specifieke thema’s: omgaan met SGG binnen leefgroepen/voorzieningen, installeren van veiligheid omtrent SGG binnen leefgroepen/ voorzieningen, SGG door jongeren met een verstandelijke beperking en/of sociaal-emotionele beperking binnen leefgroepen/voorzieningen, en SGG door meisjes binnen leefgroepen/voorzieningen.

Hoe maak jij de verbinding tussen de verschillende partners (intern en extern) binnen YUNECO Caro? Hoe ziet de samenwerking er concreet uit?

We organiseerden gesprekken met verschillende residentiële voorzieningen jeugdhulp om input te vergaren voor de uitwerking van de draaiboeken. Een heel aantal voorzieningen gingen enthousiast in op onze vraag en leverden inspirerende informatie. Bovendien organiseren we op regelmatige basis intervisies met YUNECO Combi en Resonans vzw. Voor de uitwerking van de draaiboeken wordt ook samengewerkt met Sensoa.