PRATEN OVER ALCOHOL, DRUGS EN GAMEN. INSPIRATIEBOX VOOR JEUGDHULPVERLENERS

Updated

Thema's

Kenmerken methodiek

Leeftijdsbereik
Jongere (+13j)
Vroegdetectie/-interventie
Interventie
Werkvorm
  • Individueel programma
  • Met een hulpverlener
  • Psycho-educatie
Online/offline
Offline hulpverlening
Kostprijs
Gratis
Bron
VAD
Bier, een jointje, sterkedrank, gamen, … maken allemaal deel uit van de leefwereld van jongeren. Vrienden drinken, gamen of blowen, of jongeren experimenteren er zelf mee. Bezorgdheid groeit als het welzijn van de jongere in het gedrang komt. Als
hulpverlener wil je ingrijpen om het middelengebruik of het gamen te doen stoppen, te verminderen of de impact ervan zoveel mogelijk te beperken.

Feiten & cijfers
Alcohol en andere drugs hebben invloed op het functioneren van jongeren en kunnen hen belemmeren in hun ontwikkeling. Jongeren zijn in het algemeen ook kwetsbaarder voor middelenproblemen dan volwassenen. Uit onderzoek blijkt dat de cijfers voor middelengebruik bij jongeren in BSO en DBSO en in de residentiële jeugdhulp hoger liggen dan in de algemene populatie. Deze inspiratiebox reikt jeugdhulpverleners (Bijzondere jeugdzorg, CLB, JAC) handvatten aan om met jongeren in gesprek te gaan over hun gebruik of gamen.

Doelstelling
Deze inspiratiebox ondersteunt jeugdhulpverleners (Bijzondere jeugdzorg, CLB, JAC) die met jongeren willen praten over alcohol, drugs of gamen. Je vindt er tal van gespreksmethodieken, zowel om het gebruik of het gamen bespreekbaar te maken en in te schatten, als om te werken aan gedragsverandering. De methodieken worden ingedeeld volgens de verschillende stappen in een begeleidingsproces.

Materiaal
De inspiratiebox bestaat uit drie delen. In het eerste deel worden de verschillende stappen in een begeleidingsproces rond middelengebruik beschreven, aangevuld met concrete gesprekstips.
In het tweede deel wordt toegelicht hoe gedragsverandering verloopt volgens het transtheoretisch model van
Prochaska en Diclemente.
Het derde en meest omvangrijke deel reikt de concrete gespreksmethodieken aan die je kan gebruiken als je met jongeren wil praten over (vermoedelijke) middelenproblemen of problemen met gamen. Bij sommige methodieken horen werkbladen voor de jongere.

Meer weten?
Voor meer info kan je terecht bij het regionaal CGG-preventiewerk tabak, alcohol en drugs, intergemeentelijke of lokale preventiewerkers --> kan dit laatste stukje bij alle methodieken rond TAD, gokken en gamen worden toegevoegd aub? Ev. met onze contactgegevens erbij?

Nog enkele opmerkingen:
- ivm vroegdetectie of vroeginterventie: er zijn methodieken voor beiden terug te vinden in de inspiratiebox
- ivm kostrpijs: de fysieke map kost € 15, de map kan ook GRATIS gedownload worden

Bezoekers-beoordelingen

Er zijn nog geen bezoekers-beoordelingen voor deze methodiek. Gelieve slechts een beoordeling in te dienen als je deze methodiek zelf al hebt gebruikt.
Beoordelingen (hoe hoger hoe beter)
Beoordeling
Gelieve slechts een beoordeling in te dienen als je deze methodiek zelf al hebt gebruikt.
Commentaar