YUNECO

 

De vorming van YUNECO, het netwerk geestelijke gezondheidszorg kinderen en jongeren Vlaams-Brabant, kadert binnen het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren dat prioritair focust op kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun context. Naast hun natuurlijke context (ouders, familie, andere opvoedingsfiguren, vrienden, ...) houdt het beleid rekening met het belang van samenwerking en afstemming met alle partners binnen de geestelijke gezondheidszorg, bv. privépraktijken (psychologen, psychiaters, ...) alsook het aanbod dat zich richt naar de leeftijdsgroep volwassenen (jongvolwassenen, ouders van kinderen en jongeren, ...) en partners uit andere sectoren.

 

 Schema GGZ kinderen en jongeren

De geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren richt zich voornamelijk op kinderen en jongeren met een psychische of psychiatrische stoornis en hun context en houdt daarbij rekening met de specifieke karakteristieken van de kinderjaren en adolescentie. Het aanbod zal variëren naargelang de leeftijdsgroep waarop men zich richt. Er is aandacht voor de scharnierleeftijdsfase 18 tot 23 jaar.

Voor meer algemene informatie kan u terecht op de website van de Federale Overheidsdienst www.psy0-18.be

 

Gids nieuw GGZbeleid kinderen en jongeren

 

5 jaar GG K&J

 

Netwerkovereenkomst

 

Memorandum van het Overlegcomité COMGGKJ

 

Activiteitenverslag 2018-2019