In dit onderdeel binnen YUNECO Connect gaan we een stapje verder en organiseren we specifiek Vroegdetectie - Vroeginterventie (VD-VI) die zich richt op ultra hoog risico situaties (UHR) die kunnen leiden tot een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Binnen de provincie Vlaams-Brabant willen we deze situaties snel en tijdig detecteren en hierop interveniëren bij infants (0-6j), kinderen en jongeren en/of jongvolwassenen (14-23j).

Vroegdetectie en vroeginterventie vindt plaats in vele organisaties en meerdere sectoren. Het programma YUNECO Connect streeft naar één samenhangend geheel van activiteiten betreffende VD-VI, hoewel zij verspreid over de provincie in verschillende organisaties en sectoren zullen plaatsvinden. Met dit programma willen we de specifieke VD-VI interventies verbinden, zichtbaar en meer toegankelijk maken en waar nodig, vloeiend laten overgaan in reguliere zorg. YUNECO Connect heeft hiervoor zowel klinische teams als een referentiefunctie.

 

BASISPIJLERS

Verbinding

Bestaande hulpverlening met een aanbod van vroegdetectie en vroeginterventie op elkaar afstemmen, zichtbaar en toegankelijker maken en waar mogelijk uitbreiden.

Expertise 

Verzamelen en verspreiden van wetenschappelijk gevalideerde tools en methodieken. (YUNECO Crosslink)

Adviesfunctie

Ondersteuning van een breed netwerk van zorghulpverleners in de 0de en eerste lijn en niet-GGZ actoren (reguliere werkingen actief binnen jeugdhulp).