YUNECO CRISIS

 

YUNECO wil streven naar een transparante, toegankelijke voorzieningen-overschrijdende crisishulp aan kinderen, jongeren en hun context bij acute psychische en kinder/jeugdpsychiatrische crisissen en dit in optimale articulatie met het overige crisisaanbod in de provincie, zodat iedere crisis het aanbod krijgt dat het beste aansluit bij de vraag van de jongere en de context. Het doel bestaat erin om zo spoedig mogelijk een crisisinterventie aan te bieden.

Definitie 'crisis' door YUNECO: richten op acuut beleefde noodsituaties, waarbij de draaglast de draagkracht van het systeem overstijgt en er een duidelijke persoonlijke component van ernstig psychisch of psychiatrisch lijden bij de jongere aanwezig is.

 

 

↓ Presentatie crisisnetwerk dag van de aanmelder